Cho hàm số img1 có đạo hàm trên img2. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau: (I):         Nếu img3 trên khoảng img4img5 trên khoảng img6 img7 thì hàm số đạt cực đại tại điểm img8. (II):        Nếu hàm số đạt cực đại tại điểm img9 thì tồn tại các khoảng img10, img11 img12 sao cho img13 trên khoảng img14img15 trên khoảng img16.  

A.

Cả (I) và (II) cùng sai.

B.

Mệnh đề (I) đúng, mệnh đề (II) sai.

C.

Mệnh đề (I) sai, mệnh đề (II) đúng.

D.

Cả (I) và (II) cùng đúng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích:  Ta có mệnh đề (I) đúng và mệnh đề (II) sai (câu lý thuyết).  

 

Đáp án đúng là B.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm 60 phút Cực trị của hàm số - Hàm số và Ứng dụng - Toán Học 12 - Đề số 42

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.