Cho hàm số f(x) = (m2 - 3m + 2)x + m2 - 16. Giá trị của m để f(x) là hàm số chẵn là

A.

m = 1 hoặc m = 2

B.

m = 1

C.

m = 2

D.

m = -2

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Miền xác định D = R.
f(x) là hàm số chẵn ⇔ m2 - 3m + 2 = 0 ⇔ m = 1 hoặc m = 2

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm 20 phút Toán lớp 10 - Hàm số bậc nhất và bậc hai - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.