Cho hàm số img1 xác định và liên tục trên img2 và có bảng biến thiên:               Giá trị của img3 và img4 thỏa đề bài là:

A.img1 và img2.
B.img1 và img2.
C.img1 và img2.
D.img1 và img2.
Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Phân tích: Từ chiều biến thiên của đồ thị hàm số ta suy ra img1 nên loại img2 và img3. Ta có img4. Từ bảng biến thiên ta suy ra img5. Vậy đáp án đúng là A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...