Cho hàm số: y = (m2 - 9)x + m2 - 2m - 3, ∀m ∈ R. Gọi (D) là đồ thị của hàm số. Hàm số đồng biến trên R khi và chỉ khi:

A.

m < -3 V m > 3

B.

-3 < m < 3

C.

m ≤ -3 V m ≥ 3

D.

m < -3 V m > -1

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Miền xác định D = R. Hàm số đồng biến trên R khi và chỉ khi: 

a > 0 ⇔ m2 - 9 = (m + 3)(m - 3) > 0

         

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...