Cho hàm số img1 (1). Tìm tất cả giá trị thực của m để đồ thị hàm số (1) có 3 cực trị tạo thành một tam giác có đường tròn ngoại tiếp đi qua điểm img2          

A.

 img1.

B.

 img1.

C.

 img1.

D.

Không tồn tại.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Ta có: img1, điều kiện có 3 cực trị là img2 . Khi đó cực trị là img3 , tam giác ABC cân tại A. Tâm I của đường tròn (ABC) nằm trên trục tung img4  Ta có img5  Đường tròn (ABC) qua img6  img7  img8 hoặc img9  (do img10 ).

Vậy đáp án đúng là A. 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm 60 phút Cực trị của hàm số - Hàm số và Ứng dụng - Toán Học 12 - Đề số 42

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.