Cho hàm số img1(1), với m là tham số thực. Tìm m để đường thẳng img2cắt đồ thị hàm số (1) tại ba điểm phân biệt.  

A.

 img1.

B.

 img1.

C.

 img1.

D.

Đáp số khác.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Xét phương trình hoành độ giao điểm: img1                         img2 Để đồ thị hàm số (1) cắt đường thẳng img3 tại 3 điểm phân biệt thì phương trình (*) có hai nghiệm phân biệt khác 0 img4.

 

Đáp án đúng là B.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.