Cho hàm số img1. Biết rằng hàm số img2 liên tục trên img3 và có đồ thị như hình vẽ bên. Hỏi hàm số img4 có bao nhiêu điểm cực trị? Capture   

A.

7.

B.

9

C.

4.

D.

3.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích:  Ta có img1img2img3. Ta có BBT Capture  img5 hàm số img6 có img7 điểm cực trị.  

Vậy đáp án đúng là A.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm 60 phút Cực trị của hàm số - Hàm số và Ứng dụng - Toán Học 12 - Đề số 42

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.