Cho hàm số img1 có đồ thị (C). Có bao nhiêu điểm M thuộc (C) sao cho tổng khoảng cách từ nó đến hai đường tiệm cận nhỏ nhất.         

A.

1.

B.

2.

C.

3.

D.

4.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Đồ thị hàm số có hai tiệm cận là: img1 Gọi img2 Ta có: img3 Do đó img4, dấu "=" xảy ra khi: img5                         img6 Vậy có hai điểm M thỏa mãn là: img7.  

 

Đáp án đúng là B.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.