Cho hàm số img1. Đồ thị hàm số img2 như hình vẽ img3  Cho bất phương trình img4, (img5 là tham số thực). Điều kiện cần và đủ để bất phương trình img6 đúng với mọi x thuộc đoạn img7 là         

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Chọn B                                        img1 Yêu cầu bài toán tương đương img2. Xét hàm số img3. Ta có img4. Vẽ đồ thị hàm số img5 trên cùng hệ trục tọa độ với đồ thị hàm số img6. Suy ra img7 (x = 0 là nghiệm bội chẵn). Bảng biến thiên của hàm số img8 img9  Từ bảng biến thiên của hàm số img10suy ra (1)img11img12.  

 

Đáp án đúng là B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.