Cho hàm số img1 . Giá trị img2 bằng:         

A.

2.

B.

1.

C.

3.

D.

0.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

img1   

VẬY ĐÁP ÁN LÀ D.

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.