Cho hàm số img1. Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?  

A.

Hàm số luôn giảm trên img1.

B.

Hàm số luôn tăng trên img1.

C.

Hàm số không đổi trên img1.

D.

Hàm số đơn điệu trên img1 ( vừa tăng, vừa giảm trên img2.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Xét trên khoảng img1. Ta có: img2 Hàm số không đổi trên img3.    

Vậy đáp án đúng là C.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.