Cho hàm số img1. Khẳng định nào sau đây SAI:

A.

Đạo hàm của hàm số là: img1.         

B.

Hàm số có một điểm cực trị.

C.

Hàm số đồng biến trên khoảng img1.

D.

Hàm số nghịch biến trên khoảng img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

 

Ta có: img1. Khi đó img2  Do đó hàm số đồng biến trên img3 và nghịch biến trên img4 

Đáp án đúng là D.

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...