Cho hàm số img1. Khẳng định nào sau đây sai.

A.

 Hàm số có tập xác định là img1

B.

 img1        

C.

Hàm số nghịch biến trên từng khoảng xác định.

D.

 Đồ thị hàm số nhận tiệm cận đứng là trục Oy.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

HD: Tập xác định của hàm số là img1.

Vậy đáp án đúng là A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.