Cho hàm số img1. Mệnh đề nào sau đây đúng?  

A.

Hàm số đồng biến trên img1.

B.

Hàm số đồng biến trên khoảng img1.        

C.

 Hàm số nghịch biến trên khoảng img1.        

D.

Hàm số nghịch biến trên các khoảng img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích:  Ta có img1. img2img3. Bảng xét dấu img4:   Dựa vào bảng xét dấu ta có img5 nên hàm số nghịch biến trên khoảng img6.  

 

Đáp án đúng là  C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.