Cho hàm số img1. Tập nghiệm của bất phương trình img2 là:  

A.

img1.

B.

 img1.

C.

 img1.

D.

 img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Hàm số xác định khi và chỉ khi img1 (1) Khi đó img2.

(2) Từ (1) và (2) img3   

 

Đáp án đúng là B.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...