Cho hàm số img1img2. Tiếp tuyến của đồ thị img3 cắt các trục tọa độ lần lượt tại img4 và img5 sao cho tam giácimg6vuông câncó phương trình là:  

A.

A: img1

B.

B: img1

C.

C: img1

D.

D: img1

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Đk: img1. img2 Tam giácimg3vuông cân tại img4 nên tiếp tuyến img5 tạo với trục img6 một gócimg7 Suy ra hệ số góc img8. Gọi img9 là tiếp điểm thì img10  Phương trình tiếp tuyến tại img11là: img12 (loại ) vì không tồn tại img13 Phương trình tiếp tuyến tại img14là: img15 (nhận) Vậy tiếp tuyến cần tìm có phương trình: img16    

 

Đáp án đúng là  C

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...