Cho hàm số img1. Tìm các điểm thuộc đồ thị img2 sao cho tổng khoảng cách từ M đến hai tiệm cận là nhỏ nhất.         

A.

 img1.

B.

 img1.

C.

 img1.

D.

 img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Đồ thị img1 có tiệm cận đứng là. img2 và tiệm cận ngang là img3     .

    Gọi img4, ta có tổng khoảng cách từ M đến hai tiệm cận là.                         img5 Do đó img6 và dấu "=" xảy ra khi img7                         img8 Vậy có hai điểm thỏa mãn là img9.  

 

Đáp án đúng là B.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...