Cho hàm số img1. Tìm các giá trị của m để đồ thị hàm số có đúng bốn đường tiệm cận.         

A.

 img1.

B.

 img1.

C.

img1.

D.

 img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

*        Xét img1. +         Nếu img2 thì đồ thị hàm số chỉ có hai đường tiệm cận ngang +         Do đó, để đồ thị hàm số có bốn đường tiệm cận thì f(x) có hai nghiệm phân biệt khác 1 img3

Đáp án đúng là A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.