Cho hàm số img1. Tìm các giá trị của tham số m để đồ thị hàm số có đúng hai tiệm cận.         

A.

 img1.

B.

img1.

C.

 img1.

D.

 img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Điều kiện img1 Xét phương trình img2 Nhận thấy hàm số có bậc tử nhỏ hơn bậc mẫu nên đồ thị luôn có một tiệm cận ngang y = 0. Do đó, để đồ thị có đúng hai đường tiệm cận thì (1) có nghiệm kép hoặc (1) có hai nghiệm phân biệt thỏa mãn img3 img4.

 

Đáp án đúng là D.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.