Cho hàm số img1. Tìm m để từ điểm img2 kẻ được đúng 2 tiếp tuyến với img3.         

A.

 img1.

B.

 img1.

C.

img1.

D.

 img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

·         Phương trình đường thẳng D qua M có dạng: y = k(x – 1) + 2.  D là tiếp tuyến của (Cm).

Suy ra hệ phương trình sau có nghiệm: img1  img2  (*) Qua M kẻ được đúng hai tiếp tuyến đến (Cm) khi và chỉ khi  (*) có đúng 2 nghiệm phân biệt. Đặt img3 Ta có: f’(x) = 6x2 – 10x + 4 Þ f’(x) = 0 suy ra x = 1; x = img4 Þ Các điểm cực trị của (Cm) là: A(1; 4 – 3m), Bimg5 Do đó (*) có đúng 2 nghiệm phân biệt, suy ra img6  .

 

Đáp án đúng là C.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.