Cho hàm số img1 có bảng biến thiên như hình vẽ. Hàm số có bao nhiêu điểm cực trị? img2   

A.

4

B.

2

C.

3

D.

5

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích:  Tập xác định img1. Theo định lí về điều kiện đủ để hàm số có cực trị và dựa vào bảng biến thiên ta có các điểm cực trị của hàm số là: img2; img3; img4.  

Vậy đáp án đúng là C.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm 60 phút Cực trị của hàm số - Hàm số và Ứng dụng - Toán Học 12 - Đề số 42

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.