Cho hàm số img1 có đạo hàm img2 Số điểm cực trị của hàm số đã cho là:

A.

1.

B.

2.

C.

3.

D.

4.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích:          Ta có: img1  img2          Ta thấy img3 chỉ đổi dấu khi đi qua img4 và img5 nên số điểm cực trị của hàm số là 2. 
Vậy đáp án đúng là B.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.