Cho hàm số img1 có đạo hàm trên tập img2. Hàm số img3 có đồ thị như hình bên. Hàm số img4 đạt cực đại tại các điểm: img5   

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phân tích:  Ta có img1, cho img2img3img4img5. Bảng xét dấu của img6: img7  Dựa vào bảng xét dấu, ta thấy hàm số đạt cực đại tại img8.

Vậy đáp án đúng là D.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...