Cho hàm số img1 có đạo hàm trên img2 và img3 img4. Biết img5. Khẳng định nào dưới đây có thể xảy ra?  

A.

img1 .

B.

img1 .

C.

img1 .

D.

img1 .

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích:  Vì img1, img2. Ta có bảng biến thiên của img3 trên img4 như sau:   Do đó hàm số img5 đồng biến trên img6 nên ta có img7; img8; img9. Vậy loại A, B và D. 

Vậy đáp án đúng là C.

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...