Cho hàm số img1 có đồ thị (C). Với giá trị nào của tham số m thì đồ thị (C) cắt trục Ox tại bốn điểm phân biệt trong đó có đúng 3 điểm có hoành độ lớn hơn img2?                                      

A.

 img1.

B.

 img1.

C.

 img1.

D.

img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phương trình hoành độ giao điểm của (C) và Ox là img1 (*) Đặt img2, khi đó phương trình (*) trở thành img3. Có img4 . Do đó img5 (với img6  Để (C) cắt Ox tại bốn điểm phân biệt có ba điểm có hoành độ lớn hơn -1 khi img7. Kết hợp với điều kiện img8, ta được img9 là giá trị cần tìm.

Vậy đáp án đúng là C.   

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.