img1Cho hàm số img2có đồ thị (C) như hình vẽ bên. Hỏi (C) là đồ thị của hàm số nào?                 

A.

 img1.

B.

 img1        .

C.

 img1.

D.

 img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

 HD: Dựa vào đồ thị hàm số và đáp án ta thấy ·       Đồ thị hàm số đi qua hai điểm img1. Loại B, D. ·       Điểm uốn của đồ thị hàm số là điểm img2. Loại C.

Đáp án đúng là C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.