Cho hàm số img1 có đồ thị hàm số như hình vẽ. Khẳng định nào sai? img2     

A.

Hàm số nghịch biến trong khoảng img1.

B.

Hàm số đạt cực trị tại các điểm img1 và img2.

C.

Hàm số đồng biến trên các khoảngimg1 và img2.

D.

Hàm số đồng biến trên khoảng img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Dựa vào đồ thị hàm số, ta có các nhận xét sau : ·       Hàm số nghịch biến trong khoản img1  ·       Hàm số đạt cực trị tại các điểmimg2 và img3 ·       Hàm số đồng biến trên các khoảng img4 và img5 .

Vậy đáp án đúng là D.  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.