Cho hàm số f(x) liên tục trên img1và có bảng biến thiên như hình vẽ dưới đây img2  Tập hợp các giá trị của tham số m để phương trình img3có bốn nghiệm phân biệt là;

A.

 img1.

B.

 img1.

C.

 img1.

D.

 img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

PT img1là pt hoành độ giao điểm đồ thị hàm số img2và đường thẳng img3song song trục hoành. PT img4có bốn nghiệm phân biệt khi và chỉ khi đường thẳng img5cắt đồ thị hàm số img6tại 4 điểm phân biệt. Khi đó img7.

Vậy đáp án đúng là C.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.