Cho hàm số img1 là hàm số lẻ trên img2 và img3. Đặt img4. Mệnh đề nào sau đây đúng?        

A.

img1.

B.

img1

C.

img1

D.

img1

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Do img1 là hàm số lẻ trên img2 nên img3 

 Vậy đáp án đúng là B.    

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.