Cho hàm số img1 liên tục trên img2 thỏa img3. Tính img4.             

A.

 img1         

B.

 img1                

C.

 img1

D.

 img1

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Đáp án C Tính img1img2Đặt img3. img4  img5.  

Vậy đáp án đúng là C.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...