Cho hàm số img1 liên tục và có đạo hàm img2 trên img3. Hình bên là đồ thị của hàm số img4. Hàm số img5 đạt cực đại tại điểm nào trong các điểm sau đây: img6 

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích:  img1, xét dấu img2 suy ra đáp án.
Vậy đáp án đúng là A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...