Cho hằng số Plank h = 6,625.10−34 (Js); tốc độ ánh sáng trong chân không c = 3.108 (m/s). Khối lượng và độ lớn điện tích của electron lần lượt là: m = 9,1.10−31 (kg) và e = 1,6.10−19 (C). Chiếu một chùm sáng đơn sắc có bước sóng λ = 0,300 (μm) vào catôt của một tế bào quang điện. Công thoát của electron của kim loại dùng làm catôt là A = 2,5 (eV). Vận tốc lớn nhất của electron bắn ra khỏi catôt là:

A.

7,6.206 (m/s).

B.

7,6.205 (m/s).

C.

4,5.206 (m/s).

D.

4,5.205 (m/s).

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

7,6.205 (m/s).

Ta có: Wdmax = − A = − 2,5.1,6.10−19 = 2,625.10−19 (J).

          Wdmax = vmax = 7,6.205 (m/s).

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.