Cho hình cầu có bán kính img1 và một mặt phẳng cắt hình cầu theo diện đường tròn có bán kính img2.Tính thể tích hình nón có đỉnh là tâm mặt cầu và đáy thiết diện nói trên?           

A.

 img1.

B.

 img1.

C.

 img1.

D.

 img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

img1

img2 

Vậy đáp án đúng là: B.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.