Cho hình chóp img1 có đáy là hình bình hành. Giao tuyến của img2 và img3 là        

A.

Đường thẳng đi qua img1 và song song với img2

B.

Đường thẳng đi qua img1 và song song với img2

C.

Đường thẳng đi qua img1 và song song với img2

D.

Đường thẳng đi qua img1 và song song với img2

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Chọn A          img1 Ta có: img2.  

 

Đáp án đúng là A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.