Cho hình chóp img1 có đáy là hình bình hành và có thể tích là V . Điểm P là trung điểm của img2 , một mặt phẳng qua AP cắt hai cạnh SD và SB lần lượt tại M và N .Gọi img3 là thể tích của khối chóp img4. Giá trị lớn nhất của img5 thuộc khoảng nào sau đây ?

A.

img1

B.

img1

C.

 img1

D.

img1

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích: Đặt img1 khi đó ta có : img2 Ta có : img3 img4Lại có : img5 Từ (1) và (2) suy ra : img6  do img7 Từ (2) suy ra img8  Khảo sát hàm số img9 suy ra chọn C.

Đáp án đúng là C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...