Cho hình chóp img1 có đáy là hình chữ nhật img2img3 và góc giữa img4img5 bằng img6. Thể tích cảu khối chópimg7bằng ?          

A.

 img1.

B.

 img1.

C.

img1.

D.

 img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

 Ta có:     img1     .

Vậy đáp án đúng là B.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...