Cho hình chóp img1 có đáy img2 là hình chữ nhật với img3, img4 vuông góc với mặt phẳng đáy và img5. Thể tích khối chóp img6 bằng  

A.

img1.

B.

img1.

C.

img1.

D.

img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

img1. img2.  

Vậy đáp án đúng là A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.