Cho hình chóp img1 có đáy là hình thang vuông tại img2img3, img4 img5 img6 img7, img8 là trung điểm cạnh img9, img10 là đường cao của hình chóp img11. Tính khoảng cách từ điểm img12 đến mặt phẳng img13.

A.img1.
B.img1.
C.img1.
D.img1.
Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:Phân tích:  Ta có img1img2 img3 img4 img5 Vậy tam giác img6 vuông tại D. img7  Ta có: img8 là đường trung bình của hình thang img9 img10  Trong đó K là hình chiếu vuông góc của H lên SD. Ta có: img11img12. Vậy đáp án đúng là B.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...