Cho hình chóp img1 có đáy là hình vuông cạnh img2. Hình chiếu vuông góc của img3 lên mặt phẳng img4 là trọng tâm img5 của tam giác img6img7 (tham khảo hình vẽ). Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng img8img9         

A.

img1.

B.

img1.

C.

img1.

D.

img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích: img1  Ta có: img2 .

  Vậy đáp án đúng là B.  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.