Cho hình chóp img1 có đáy là tam giác đều cạnh img2, tam giác img3 đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng đáy. Tính thể tích của khối cầu ngoại tiếp hình chóp đã cho.  

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phân tích:   Gọi img1 là trung điểm của img2.Vì img3 đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng đáy nên img4. Gọi img5 là trọng tâm img6.Vì img7 đều nên img8 là tâm đường tròn ngoại tiếp img9. Dựng đường thẳng img10 đi qua img11 và vuông góc với img12. Gọi img13 là tâm là tâm đường tròn ngoại tiếp img14. Dựng đường thẳng img15 đi qua img16 và vuông góc với img17. Gọi img18 là giao điểm của img19 và img20. Khi đó img21 là tâm mặt cầu ngoại tiếp hình chóp img22 với img23. Do img24 và img25 là những tam giác đều cạnh bằng img26 nên ta có: img27;img28  Xét img29 vuông tại img30 ta có: img31. Vậy thể tích khối cầu ngoại tiếp hình chóp đã cho là: img32.

 

Đáp án đúng là  D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...