Cho hình chóp img1 có đáy là tam giác vuông cân tại img2, cạnh bên img3 vuông góc với mặt đáy, biết img4. Thể tích khối chóp img5img6. Tỷ số img7 có giá trị là

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích:  img1  + Tam giác img2 vuông cân tại img3img4  img5  + Tam giác img6 vuông tại img7 (vì img8) img9  + img10 Vậy img11  

Đáp án đúng là  A

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.