Cho hình chóp img1 có đáy img2 là tam giác vuông tại B, img3, cạnh bên img4 vuông góc với đáy và img5 Tính diện tích img6 của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp img7

A.

 img1

B.

 img1

C.

 img1

D.

 img1

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích: Gọi M là trung điểm của AC và I là trung điểm của SC. Ta thấy rằng IS=IA=IC. Mặt khác IM song song với SA suy ra img1 Suy ra I là tâm mặt cầu ngoại tiếp hình chop img2img3 Mặt khác img4  Diện tích mặt cầu cần tính là img5 

 

Đáp án đúng là A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...