Cho hình chóp img1 có đáy là tam giác vuông tại img2, img3, img4. Cạnh bên img5 và vuông góc với mặt phẳng img6. Thể tích khối chóp img7 bằng:  

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích:  Ta cóimg1 vuông tại img2 nên img3. Diện tích tam giác img4img5. Do cạnh bên img6 và vuông góc với mặt phẳng img7 nên img8 là đường cao của hình chóp img9. Thể tích của khối chóp img10img11.img12.

Vậy đáp án đúng là B.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...