Cho hình chóp img1 có đáyimg2 là hình bình hành. Gọi img3 lần lượt là trung điểm các cạnh img4 Tính thể tích khối chóp img5 biết rằng khối chóp img6có thể tích bằng img7

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phân tích:  img1  +) Ta có: img2  +) img3 +) img4 +) Khi đó: img5  

 

Đáp án đúng là D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.