Cho hình chóp img1img2, img3, img4, img5. Gọi img6, img7 lần lượt là hình chiếu vuông góc của img8 lên img9, img10. Tính bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp img11 theo img12, img13, img14             

A.

 img1                          

B.

 img1          

C.

 img1

D.

 img1

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

 Gọi img1 lần lượt là trung điểm của img2img3.

Tam giác img4 vuông tại img5 nên img6 chính là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác img7

suy ra trục tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác img8 chính là đường trung trực img9 của img10(xét trong mp img11).

Tam giác img12 vuông tại img13 nên img14 chính là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác img15

Suy ra: Trục tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác img16 chính là đường trung trực img17 của img18(xét trong mp img19).

Gọi img20 thì img21 là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác img22img23 cách đếu các điểm img24

nên img25 là tâm mặt cầu ngoại tiếp img26.

Gọi img27 là bán kính mặt cầu ngoại tiếp img28 thì img29 chính là bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giácimg30.

Ta có: img31 img32 img33 .

  img34 

Vậy đáp án đúng là: C.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...