Cho hình chóp có S.ABC đáy ABC là tam giác vuông cân, BA = BC =a,img1 biết khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SBC) bằng img2 . Góc giữa SC và mặt phẳng (ABC)là:        

A.

img1 

B.

arccos img1

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Chọn C  Capture  Gọi là hình D chiếu vuông góc của S lên ( ABC). H chiếu vuông góc của D lên SC Khi đó:img2                  img3  => ABCD là hình vuông và CD = a . Ta có:img4  Vì là hình DC chiếu vuông góc của SC lên mặt phẳng là góc ( ABCD) nên img5  là góc giữa đường thẳng SC và (ABC). img6   

 

Đáp án đúng là C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...