Cho hình chóp img1 có tam giác img2 vuông tại img3 img4 vuông góc với mặt phẳng img5. img6, img7, img8. Tính bán kính img9 của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp img10

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích:  img1  Ta có img2img3 nên img4 Vậy hai điểm img5 cùng nhìn cạnh img6 dưới một góc vuông. Điều đó chứng tỏ img7 là đường kính của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp img8. Do đó bán kính img9   

Vậy đáp án đúng là C.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.