Cho hình chóp img1 có img2, img3, img4, img5. Tính góc giữa đường thẳng img6 và mặt phẳng img7.         

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Đặt img1. Ta có img2 vuông cân tại img3; img4 đều img5; img6 cân tại img7. Ta thấy img8 vuông tại img9 trung điểm img10 của img11 là tâm đường tròn ngoại tiếp img12. geogebra  Vậy góc giữa img14 và img15 là góc img16. Ta có img17, img18img19img20.  

Vậy đáp án đúng là C.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...