Cho hình chóp img1img2, img3. Tính góc giữa hai đường thẳng img4, img5.  

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phân tích:  img1   Tam giác img2 vuông tại img3 và tam giác img4 vuông tại img5img6, img7img8, img9.  Ta có img10img11img12.  Suy ra img13img14. Vậy góc giữa hai đường thẳng img15, img16 bằng img17.

 

Đáp án đúng là  D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...