Cho hình chóp img1 có đáy img2 là hình vuông cạnh img3 img4 Góc giữa img5 và img6 bằng:

A.img1 
B.img1 
C.img1 
D.img1 
Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:Phân tích: - img1 - Tam giác img2 vuông tại img3 góc giữa img4 và img5 bằng img6 img7  Vậy đáp án đúng là B.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...